Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru – Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne.
Sprzedawcą biletów oraz organizatorem spektakli/wydarzeń jest:

Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne
ul. Francuska 64, 54-405 Wrocław
NIP: 894-134-18-61
REGON: 930827521

§ 2 REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

Teatr – Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne prowadzi rezerwację biletów w formie:
a) telefonicznej pod numerem
(+48) 666 533 665
b) mailowo: kontakt@cia.sklep.pl

Zarezerwowane bilety należy wykupić niezwłocznie, po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia/rezerwacji.
W przypadku zbiorczego telefonicznego zamówienia, tj. powyżej 10 biletów, Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rezerwacji grupowej na adres e-mail: kontakt@cia.sklep.pl oraz do opłacenia zarezerwowanych biletów przelewem w wyznaczonym terminie (do 3 dni od momentu ich rezerwacji drogą meilową).
W przypadku niewykupienia biletów, po upływie wskazanego terminu zostaną one automatycznie anulowane, a miejsca udostępnione do ponownej sprzedaży. Odbiór biletów opłaconych przelewem, możliwy jest tylko na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej na pół godziny przed spektaklem.

§ 3 SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU ORAZ ONLINE

Ceny biletów na wydarzenia Teatru zamieszczone są na stronie: www.cia.sklep.pl

Ceny biletów podane są w polskich złotych. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszającej się wraz z opiekunem, Teatr przydziela jedno miejsce, w cenie już zakupionego przez osobę niepełnosprawną biletu.
Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem do Teatru.
Sprzedaż biletów w kasie Teatru prowadzona jest 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
Sprzedaż biletów online na wydarzenia Teatru prowadzona jest poprzez stronę internetową Teatru: www.cia.sklep.pl

Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej i wymaga spełnienia następujących warunków:
a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji, w tym biletu, będzie niemożliwe)
b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu
c) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w formie elektronicznej;
e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online. Teatr dostarcza bilety w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym.

W momencie potwierdzenia przyjęcia płatności, na adres e-mailowy, wskazany przez Kupującego zostaje przesyłany bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku lub okazania w urządzeniu mobilnym. Każdy bilet zawiera indywidualny kod generowany elektronicznie, znany tylko Kupującemu.

§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Teatr umożliwia następujące sposoby płatności za zakup biletów:
a) kartą płatniczą lub gotówką – w kasie Teatru;
b) przelewem bankowym wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru i ich zaksięgowania.
Dane Teatru: Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne, ul. Francuska 64, 54-405 Wrocław, nr konta: 87 1090 2516 0000 0001 4912 8297. Faktury za zakupione bilety Teatr wystawia w ciągu 7 dni od daty sprzedaży.
c) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – przy zakupie biletów online. Jeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
Zakupiony bilet on-line dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Kupującego. Kupujący może okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tel. komórkowy, tablet itp). Kod zamieszczony na elektronicznym bilecie zakupionym online podlega jednorazowej weryfikacji przy wejściu na wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w sytuacji, gdy kod został już użyty.
Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru;
c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
d) indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 5 ZWROTY I REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kontakt@cia.sklep.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 666 533 665. Teatr informuje, że udzieli odpowiedzi na zgłoszoną przez Kupującego reklamację do 14 dni.
Zakupione bilety na wydarzenia Teatru, nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr (z przyczyn oddziaływania sił wyższych – kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.). W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów. W przypadku odwołania wydarzenia przez Teatr osobom, które zakupiły bilety, przysługuje zwrot należności w terminie do 14 dni od planowanej daty wydarzenia lub – w miarę możliwości – wymiana na inny termin.

Zwroty biletów (w sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr) realizowane są:
a) przelewem – w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem, na podstawie przesłanych na adres e-mail: kontakt@cia.sklep.pl, następujących informacji:
Imię i nazwisko Kupującego;
Numer zamówienia;
Numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.
b) gotówką – w przypadku zakupu gotówką zwrotów należności za zakupione bilety dokonuje się gotówką w kasie Teatru.

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru, prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cia.sklep.pl

§ 6 UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

Wejście do Teatru oraz uczestnictwo w wydarzeniu, za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie.
Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza.
Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz
a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli;
b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne, ul. Francuska 64, 54-405 Wrocław.
Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. a) Regulaminu jest dobrowolne i oznacza przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów.
Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr w celu realizacji sprzedaży biletów na podstawie umowy (art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży biletów.
W sytuacji chęci skorzystania z przysługujących praw bądź uzyskania informacji w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w Teatrze można skontaktować się wysyłając e-mail na kontakt@cia.sklep.pl
Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) znajdują się w polityce prywatności na stronie sklepu www.cia.sklep.pl

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu
    Scroll to Top